Organisaasje

The faces of Tryater >>

Tatiana Pratley

Artistiek directeur (vanaf 1-8-2020)

Valentijn Fit

Zakelijk directeur

Tineke Fopma

Directiesecretariaat

Jelly Steenstra

Coördinatie zakelijk netwerk en verhuur

Rixt Bottema

Planning, kaartverkoop en customer relations

An de Wrede

Hoofd Marketing en Publiciteit

Cristine Barends

Marketing en Public Relations en rayonhoofd

Willemina de Jong

Marketing en Public Relations

Jannie van der Veen

Hoofd Educatie

Sytse Jansma

Educatie

Ekko de Bakker

Hoofd Productie en Techniek

Amarins Jansma

Productieleider

Gido Bamboe

Techniek

Jan Bruinsma

Techniek

Gerard Jorna

Techniek

Sigrid Jonker

Techniek

Rutger van der Hout

Techniek

Aart Laferte

Techniek

Bart Schurer

Techniek

Ben Vrielink

Techniek

Johan van de Berg

Administrateur

Hilly Kronemeijer

Vrijwilligerscoördinatie en rayonhoofd

Myrna Sikkes

Pandbeheer

Lisa Ronner

Pandbeheer

Joukje Bosch

Coördinatie kostuumatelier

Jeannette Boskma

Bureauassistent

Willy van Assen

Rayonhoofd

Romke Gabe Draaijer

Rayonhoofd

Karel Hermans

Rayonhoofd

Raymond Muller

Rayonhoofd

Jelle Terwal

Rayonhoofd en voorzitter Freonenbestuur

Trieneke Verbeek

Rayonhoofd

Eline de Vries

Rayonhoofd

Brecht Wassenaar

Rayonhoofd

And furthermore:

Graphic design Jelle F. Post

Webdesign BWH Ontwerpers

Photography Bas de Brouwer, Florian Cats, Maarten Dikken, Moon Saris

Video Hatogkroller

Supervisory board chairman Fred Veenstra; secretary Relinde Vos; members Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang, Paulo Martina

Board Freonen (Friends) of Tryater chairman Jelle Terwal; treasurer Ron Leen; secretary Roos van den Berg; members Bianca Domhof, Anneke de Vries advisory members Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Volunteers Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Diederik van Dijk, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Tineke Hoekstra, Baukje Idzerda-Venema, Myrthe IJbema, Aleida de Jong, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Diedeke Scheper, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater endorses the Governance Code Cultuur.